X
تبلیغات
رایتل

تنها برای تو می نویسم
ایکاش مردان حرمت مرد بودنشان را بدانند و زنان شوکت زن بودنشان را.
ایکاش مردان همیشه مرد باشند و زنان همیشه زن، 
آنگاه هر روز نه روز "زن" و نه روز "مرد" بلکه روز " انسان " است...
با گرامیداشت و یاد پدران از دست رفته ...
پدرانی که فامیلشون متفاوت بود، ولی تمام تلاششون رو کردن که غم بی پدری رو احساس نکنیم!
و و و و ... مادرانی که حقیقتاَ " پدری " کردند!

[ پنج‌شنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ] [ 01:42 ق.ظ ] [ دختری که هیچ کس و جز تو نداره ] [ نظرات (0) ]

ﺗﻮ ﺭﺍ "ﺩُﺧﺘــﺮ " ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؛
ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺬﺍﺑﯿﺘﺶ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ ﺍﺳﺖ…
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﺗﻮ، ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﻊ ﻭ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ
ﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﻥ!
ﺍﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ
ﺗﻮ ﻧﻪ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻭ ﻧﻪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺁﻓﺮﯾﺪﮔﺎﺭﺕ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﺯﻭﺭ ﺑﺎﺯﻭ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﺩ ...
ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ، ﻗﺪﺭﺕ ﺭﻭﺡ ﺗﻮﺳﺖ
ﺍﺷﮏ ﻧﻤﯽﺭﯾﺰﯼ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺍﺕ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯽ؛
ﺑﺎ ﺍﺷﮏ، ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﺟﻼ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ...
ﺧﺎﻧﻪ، ﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺳﺎﮐﺖ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ، ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮﻧﻢ ﻻﻻﯾﯽِ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻭﯼ
ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ...
ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﯼ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺭﯼ، ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﮊﻩ " ﺩُﺧﺘـﺮ
ﺑﻮﺩﻥ " ﺍﺳﺖ ...
ﺍﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻠﻂ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﻈﺮﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺿﻌﯿﻔﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ
ﻗﻮﯼﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ، ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻣﯽﺯﻧﯽ
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ " ﺩُﺧﺘــﺮ" ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ...
ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﻢ.
روزتون مبارک.   

[ پنج‌شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1393 ] [ 01:52 ق.ظ ] [ دختری که هیچ کس و جز تو نداره ] [ نظرات (3) ]
.

احساس عشق نسبت به دیگران هرگز به ما لطمه نمی زند!این انتظار عشق از دیگران است که روح ما را زخمی می کند
[ شنبه 14 تیر‌ماه سال 1393 ] [ 03:17 ب.ظ ] [ دختری که هیچ کس و جز تو نداره ] [ نظرات (3) ]

[ سه‌شنبه 6 خرداد‌ماه سال 1393 ] [ 10:43 ق.ظ ] [ دختری که هیچ کس و جز تو نداره ] [ نظرات (0) ]
.

[ یکشنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ] [ 03:39 ب.ظ ] [ دختری که هیچ کس و جز تو نداره ] [ نظرات (1) ]

مادر...

خوابم نمی برد

بغض

روی ثانیه هایم راه می رود

دوباره تو را کم آورده ام

تو را

و عطر صبوری هایت را

کودکانه در آغوشم بگیر

به یادروزهای دوران طفولیت

که بهانه گریه ام گرسنگی بود

میخواهم به جایش برای دلتنگی ام گریه کنم ...


[ یکشنبه 31 فروردین‌ماه سال 1393 ] [ 05:39 ب.ظ ] [ دختری که هیچ کس و جز تو نداره ] [ نظرات (4) ]
سال نو مبارک برمی گردم کلی  حرف دارم

[ شنبه 16 فروردین‌ماه سال 1393 ] [ 03:25 ب.ظ ] [ دختری که هیچ کس و جز تو نداره ] [ نظرات (1) ]

دُختـَرے نیسـتـَم کـه هـَرزگـــے کـُنـَم!
زنـانگــے وَ مـُـحَـبـَتم را
بـا هـَر مــردے تقسـیم نمـے کنم
عشـقَم تنها خــاص ِ یکـــ نـفر اَســت
غـَرق ِ عـــــشــــــق خواهــم کرد
آنکه خاص ِ من باشـد
طــورے کـه بـــے نیاز شـود از عـشق،
ســیرابــ شـود از زندگـــے ...
تا جــان به در بـَرَم، آغوشـَم تنها سـَهم اوسـتــــ...

[ جمعه 25 بهمن‌ماه سال 1392 ] [ 01:03 ب.ظ ] [ دختری که هیچ کس و جز تو نداره ] [ نظرات (16) ]

مــی شــود

"دوستـــت دارم " مـــرا
بــه لالـه ی گــوش هایــت بیـاویـــزی ؟
مــن دچـــ ـارِ خـواستــنِ تـــواَم..
مــی خــوابـم کـه دوستــت داشتــه باشــم..
بیـدار مـی شــوم کـه دوستــت داشتــه باشــم..
نفــس مـی کشــم کـه دوستــت داشتــه باشــم..
بــا ایــن همـــه روزمــــره نیـستـــم..
در تکــرار تــوســت کـه نـــو مــی شـــوم
مـــن همــان روزِ آخـــرِ اسفنــ ـدم
کـه هــر روز تحویــل مــی شــوم بـه تـــ ـو

[ سه‌شنبه 17 دی‌ماه سال 1392 ] [ 08:58 ق.ظ ] [ دختری که هیچ کس و جز تو نداره ] [ نظرات (13) ]

دارد برف می آید در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد

تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند . . .


[ چهارشنبه 11 دی‌ماه سال 1392 ] [ 10:13 ق.ظ ] [ دختری که هیچ کس و جز تو نداره ] [ نظرات (7) ]

1 2 3 4 5 ... 161 >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

لینک دوستان
آرشیو مطالب
آمار سایت
تعداد بازدید ها: 767498